محصولات > تراك ميكسر > تراك ميكسر 9 متر مكعبي

تراك ميكسر 9 متر مكعبي
مشخصات فنيATM 9000
طول كل شاسي490
طول كل دستگاه600
عرض كل دستگاه250
ارتفاع دستگاه275
حداكثر دور در دقيقه16rpm
ظرفيت واقعي ديگ18000L
ظرفيت مفيد ديگ9000L
زاويه با افق15 درجهكشور
موتور

Deutz-F4L912 

آلمان

KirlosKar- HA694

هند

 BEI NEI - F6L912

چين
گيربكس

SauerDanfossTMG61.2

آلمان

 Promec-pmb 6.5

ايتاليا
Zf p4300.pk4100آلمان

Trasmital bonfiglioli 577

ايتاليا

ZTS sabinov pm60

اسلواكي
هيدرو پمپ و هيدرو موتورSauerDanfoss spv2-020آلمان
GTN hydraulics-pv23smf23اسلواكي
ZTS sabinov spv23اسلواكي

 Eaton 54

آمريكا
سرد كنAKGآلمان

ASA Hydrolic

اتريش
نوع ورق و ضخامت

ST 52 -3DIN17100   - ST 37

مباركه ايران
جنس شاسيناوداني صنعتي KROMANTSE  CE16اروپا